PHP foreach Döngüsü

PHP’de en fazla kullandığım döngülerden biri foreach döngüsüdür. foreach döngüsünü diziler ve nesneler için kullanırız. Aşağıda yapısını gösterdim. <?php foreach(DİZİ_İFADESİ as $degisken [=> $deger]){ YAPILACAK İŞLEMLER } ?> foreach döngüsü…

Read more »

PHP do while Döngüsü

PHP’de birden fazla işlem yapmak için döngülerini kullandığımızı söylemiştik. Döngüler ihtiyaçlara göre üretilmiştir.  do while döngüsü, while döngüsüne çok benzer. Fazla kullanılmamaktır. Aşağıda yapısını gösterdim. <?php do{ YAPACAĞIMIZ İŞLEMLER }while(KOŞUL);…

Read more »

PHP while Döngüsü

Bir işi birden fazla yapmak için döngüleri kullanırız demiştik. PHP’de bize yardımcı olması amacıyla diğer bir döngü olan while döngüsüne bakalım. Aşağıda while döngüsünün yapısını gösterdim. <?php while(KOŞUL){ YAPACAĞIMIZ İŞLEM…

Read more »

PHP for Döngüsü

Eğer bir işi birden fazla kez yapacaksak döngülere ihtiyacımız olacak. Döngüler bir işlemi art arta tekrar edebilir. Aşağıda for döngüsünün yapısını gösterdim. <?php for(BAŞLANGIÇ; KOŞUL; İŞLEM){ YAPILACAK İŞLEMLER } ?>…

Read more »

PHP Switch Case Kullanımı

Switch, if’e benzer. Seçilen değişkenin belirli durumlara uyup uymadığını kontrol eder. Switch ile yapacağımız kodu if-elseif ile de yapabiliriz. Switch, if-elseif ile yazacağımız koddan hem hızlı hemde kullanımı kolaydır. Aşağıda…

Read more »

PHP Koşul İfadeleri

PHP’de koşullu ifadeler, işlemin bir koşula göre yapılıp/yapılmamasını sağlarlar. Bunlar if-else if-elseif ‘dir. Basit if Kullanımı Türkçe karşılığı eğerdir.İçerisine bir tane koşul alır. Eğer koşul TRUE ise içerisindeki işlemi yapar….

Read more »

PHP Karşılaştırma Operatörleri

PHP’de değerleri karşılaştırmak için kullanılır. En az iki değer olmalıdır. Operatör İsim Kullanımı Açıklama “==” eşittir $a == $b $a ve $b aynı değere sahipse sonuç TRUE döner. != eşit…

Read more »

PHP Atama Operatörü

Atama Operatörü PHP’de atama operatörü ile değişkenlere değer atarız. Genel atama operatörü “=” dir. Bu eşittirin anlamı bizim matematikten bildiğimiz eşittirten farklıdır. Bu eşittirin anlamı sağdaki değeri al, soldaki değişkene aktar…

Read more »

Algoritma Çalışma Soruları

Algoritmayı tekrar hatırlayacak olursak algoritma, bir sorunu yada bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür.  Burada sadece algoritma soruları ve çözümlerini paylaşacağım….

Read more »

PHP Basit Domain Sorgulama Scripti

Basit olarak domainlerinizi sorgulayabilirsiniz. Veritabanı kullanmaz. Dosyaları sitenize atıp çalıştırabilirsiniz. Kurulum gerekmez. 1 adet reklam alanı vardır. Domainin adını yazdığımızda çoklu olarak uzantısını sorgulayabilirsiniz. Eğer domain boş ise sizin belirlediğiniz…

Read more »