Quick Sort Kod

Quick Sort C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void quickSort(int arr[], int lower, int upper){ int x = arr[(lower+upper)/2]; int i=lower, j = upper; do{ while(arr[i] < x) i++;…

Read more »

Selection Sort Kod

Selection Sort C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void selectionSort(int arr[], int n){ for(int i=0; i<n-1; i++){ int min = i; for(int j=i+1; j<n; j++){ if(arr[j]< arr[min]){ min =…

Read more »

Insertion Sort Kod

Insertion Sort C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void insertionSort(int arr[], int n){ for(int i=0; i<n; i++){ int key = arr[i]; int j = i-1; while(j>=0 && arr[j]>key){ arr[j+1]…

Read more »

Exchange Sort Kod

Exchange Sort C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void exchangeSort(int arr[], int n){ for(int i=0; i<n-1; i++){ for(int j=i+1; j<n; j++){ if(arr[i] > arr[j]){ int temp = arr[i]; arr[i]…

Read more »

Bubble Sort Kod

Bubble Sort C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void bubbleSort(int arr[], int n){ for(int i=0; i<n-1; i++){ for(int j=0; j<n-1-i; j++){ if(arr[j] > arr[j+1]){ int temp = arr[j]; arr[j]…

Read more »

Binary Search Kod

Binary Search C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void binarySearch(int arr[], int n, int key){ int lower=0, upper=n-1, pivot, isFind=0; while(lower<=upper){ pivot = (lower+upper)/2; if(key == arr[pivot]){ cout <<…

Read more »

Linear Search Kod

Linear Search C++ Kod #include <iostream> using namespace std; void linearSearch(int arr[], int n, int key){ int isFind=0; for(int i=0; i<n; i++){ if(arr[i] == key){ cout << i << “….

Read more »

Kuyrukla (Queue) İşlemler

Bu yazımda kuyruğa (queue) eleman ekleme, eleman görüntüleme, eleman silme, kuyruk boş ve dolu kontrollerini yapan C++ kodunu yazdım. #include <iostream> #define MAX 5 using namespace std; void enqueue(int queue[],…

Read more »

Yığıtlarla (Stack) İşlemler

Bu yazımda yığıta (stack) eleman ekleme, eleman görüntüleme, eleman silme, yığıt boş ve dolu kontrollerini yapan C++ kodunu yazdım. #include <iostream> #define MAX 5 using namespace std; void push(int stack[],…

Read more »

Dizilerle İşlemler

Bu yazımda diziye eleman ekleme, diziden eleman silme, dizideki bir elemanın bulunması, dizideki bir elemanın güncellenmesi işlemlerini C++ dilinde yazdım. #include <iostream> using namespace std; void elemanEkle(int arr[], int n,…

Read more »