Algoritma Çalışma Soruları (Diziler)

Uyarı: Yanlışlıklar olabilir. Lütfen kontrol ediniz.
Not: Olumsuz durumlar gözardı edilmiştir.

Soru 1: N elemanlı bir diziye rastgele tam sayılar girilmektedir. Girilen sayılarından çift olanları CIFTSAYI dizisine, tek olanları TEKSAYI dizisine aktaran ve girilen tek ve çift sayıların adetlerini ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, T=0, C=0, TEKADET=0, CIFTADET=0
A2. N OKU
A3. EGER(I<N) MI? (H) A7 GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. A3. GIT
A7. I=0
A8. EGER(I<N) MI? (H) A18. GIT
A9. EGER(DIZI[I]%2 == 0) MI? (H) A14. GIT
A10. CIFTADET++
A11. CIFTSAYI[C] = DIZI[I]
A12. C++
A13. A16. GIT
A14. TEKADET++
A15. TEKSAYI[T] = DIZI[I]
A16. I++
A17. A8. GIT
A18. TEKADET, CIFTADET YAZ
A19. DUR

Soru 2: N elemanlı diziye klavyeden rastgele harfler giriliyor. Girilen harflerin sesli ve sessiz adetlerini ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, SESLI=0, SESSIZ=0
A2. N OKU
A3. EGER(I<N) MI? (H) A7. GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. A3. GIT
A7. I=0
A8. EGER(I<N) MI? (H) A15. GIT
A9. EGER(DIZI[I] == ‘A’ || DIZI[I] == ‘E’ || DIZI[I] == ‘I’ || DIZI[I] == ‘O’ || DIZI[I] == ‘U’ || DIZI[I] == ‘a’ || DIZI[I] == ‘e’ || DIZI[I] == ‘i’ || DIZI[I] == ‘o’ || DIZI[I] == ‘u’) MI? (H) A12. GIT
A10. SESLI++
A11. A13. GIT
A12. SESSIZ++
A13. I++
A14. A8. GIT
A15. SESLI, SESSIZ YAZ
A16. DUR

Soru 3: N elemanlı bir diziye klavyeden sayıları giriliyor. Girilen bir sayının o dizide kaç tane olduğunu ve indislerini ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, SADET=0
A2. N OKU
A3. DIZI[I] OKU
A4 I++
A5. EGER(I<N) MI? (E) A3. GIT
A6. SAYI OKU
A7. I=0
A8. EGER(DIZI[I] == SAYI) MI? (H) A11. GIT
A9. SADET++
A10. I YAZ
A11. I++
A12. EGER(I<N) MI? (E) A8. GIT
A13. SADET YAZ
A14. DUR

Soru 4: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayıları girilmektedir. Girilen D değerine göre diziyi D birim sola döndüren ve ekrana yazan algoritmayı yapınız.
(Örnek: dizi[] = {1,2,3,4,5,6,7}  D=2 için dizi[]= {3,4,5,6,7,1,2})

A0. BASLA
A1. I=0, J=1
A2. N, D OKU
A3. EGER(I<N) MI? (H) A7. GIT
A4.  DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. A3. GIT
A7. I=0
A8. EGER(I<D) MI? (H) A17. GIT
A9. TEMP = DIZ[0]
A10. EGER(J<N) MI? (H) A14. GIT
A11. DIZI[J-1] = DIZI[J]
A12. J++
A13. A10. GIT
A14.DIZI[J-1] = TEMP
A15. I++
A16. A8. GIT
A17. I=0
A18. EGER(I<N) MI? (H) A22. GIT
A19. DIZI[I] YAZ
A20. I++
A21. A18. GIT
A22. DUR

Soru 5: N elemanlı diziye rastgele tam sayılar giriliyor. Girilen sayıları, dizi indisleri ile çarpıp toplamını bulan algoritmayı yapınız.

A1. BASLA
A2. I=0, TOPLAM=0
A3. N OKU
A4. EGER(I<N) MI? (H) A8. GIT
A5. DIZI[I] OKU
A6. I++
A7. A4. GIT
A8. I=0
A9. EGER(I<N) MI? (H)  A13. GIT
A10. TOPLAM = TOPLAM + I*DIZI[I]
A11. I++
A12. A9. GIT
A13. TOPLAM YAZ
A14. DUR

Soru 6: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayıları giriliyor. 0 sayı/sayılarını dizinin en sonuna gönderen ve ekrana yazan algoritmayı yapınız.
(dizi[]= {1,2,0,4,6,0,2} => dizi[]= {1,2,4,6,2,0,0})

A0. BASLA
A1. I=0, J=0
A2. N OKU
A3. EGER(I<N) MI? (H) A7. GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. A3. GIT
A7. I=0
A8. EGER(I<N) MI? (H) A13. GIT
A9. EGER(DIZI[I] != 0) MI? (H) A11. GIT
A10. DIZI[J++] = DIZI[I]
A11. I++
A12. A8. GIT
A13. EGER(J<N) MI? (H) A16. GIT
A14. DIZI[J++] = 0
A15. A13. GIT
A16. I=0
A17. EGER(I<N) MI? (H) A21. GIT
A18. DIZI[I] YAZ
A19. I++
A20. A17. GIT
A21. DUR

“Algoritma Çalışma Soruları (Diziler)” üzerine 2 yorum

Yorum yapın