Algoritma Örnek Sorular

30 tane örnek algoritması sorusu paylaştım. Diğer sorulara Algoritma kategorisi ile ulaşabilirsiniz. İyi Kodlamalar.

Örnek-1: İki sayının toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0 . BASLA
A1 . SAYI1 OKU
A2 . SAYI2 OKU
A3 . TOPLAM= SAYI1+ SAYI2
A4 . TOPLAM YAZ
A5 . DUR

Örnek-2: Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0 . BASLA
A1 . SAYI1 OKU
A2 . SAYI2 OKU
A3 . SAYI_KARE1=SAYI1*SAYI1
A4 . SAYI_KARE2=pow (SAYI2, 2)
A5 .TOPLAM = SAYI_KARE1 + SAYI_KARE2
A6 . TOPLAM YAZ
A7 . DUR

Örnek-3: Kullanıcının girdiği bir sayının kare, küpü ve karekökünü hesaplayan ve bunları ekranda görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0 . BASLA
A1 . SAYI OKU
A2 . KARE=pow (SAYI, 2)
A3. KUP=pow (SAYI, 3)
A4 . KAREKOK=sqrt (SAYI)
A5 . KARE, KUP, KAREKOK YAZ
A6 . DUR

Örnek-4: Klavyeden girilen rastgele 5 sayının toplamını bulan ve toplamı görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0 . BASLA
A1 . TOPLAM=0, SAYAC=0
A2 . SAYI OKU
A3 . TOPLAM = TOPLAM + SAYI
A4 . SAYAC = SAYAC + 1
A5 . EGER (SAYAC ==5) MI? (H), A2. GIT
A6 . TOPLAM YAZ
A7 . DUR

Örnek-5: 1+2+3+…….+100 kadar olan sayıların toplamını bulan ve sonucu yazıcıya yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. TOPLAM=1, SAYAC=1
A2. SAYAC = SAYAC + 1
A3. TOPLAM=TOPLAM + SAYAC
A4. EGER (SAYAC ==100) MI? (H) A2. GIT
A5. TOPLAM YAZ
A6. DUR

Örnek-6: 1’den 100’e kadar olan çift sayıların toplamını bulan ve bunları yazıcıya yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. TOPLAM=2, SAYAC=2
A2. SAYAC+=2
A3. TOPLAM=TOPLAM + SAYAC
A4. EGER (SAYAC ==100) MI? (H) A2. GIT
A6. TOPLAM YAZ
A7. DUR

Örnek-7: 1’den 1000’e kadar olan çift ve tek sayılar toplamlarını ve çift ve tek sayıların adetlerin bulan ve bunları yazıcıya yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. CTOP=0, CADET=0, TTOP=0, TADET=0, SAYAC=0
A2. SAYAC=SAYAC+1
A3. KNTRL=SAYAC%2
A4. EGER (KNTRL==0) MI? (H) A8. GIT
A5. CTOP=CTOP+SAYAC
A6. CADET++
A7. A10. GIT
A8. TTOP+=SAYAC
A9. TADET++
A10. EGER (SAYAC<1000) MI? (E) A2. GIT
A11. CTOP, CADET, TTOP, TADET YAZ
A12. DUR

Örnek-8: Girilen herhangi bir aralıktaki sayma sayılarının çift ve tek sayılar toplamlarını ve çift ve tek sayıların adetlerin bulan ve bunları yazıcıya yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. CTOP=0, CADET=0, TTOP=0, TADET=0
A2. ALTDEGER, USTDEGER OKU
A3. EGER (ALTDEGER<USTDEGER) MU? (H) A2. GIT
A4. KNTRL=ALTDEGER%2
A5. EGER (KNTRL==0) MI? (H) A9. GIT
A6. CTOP+=ALTDEGER
A7. CADET++
A8. A11. GIT
A9. TTOP+=SALTDEGER
A10. TADET++
A11. ALTDEGER++
A12. EGER (ALTDEGER<USTDEGER+1) MI? (E) A4. GIT
A11. CTOP, CADET, TTOP, TADET YAZ
A12. DUR

Örnek-9: Klavyeden bilinmeyen miktarda okutulan pozitif ve negatif tam sayıların ayrı ayrı toplamlarını, pozitif ve negatif sayıların adetlerini bulan ve sıfır sayısı girildiğinde programı sonlandıran sonuçları ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. PTOP=0, PADET=0, NTOP=0, NADET=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI==0) MI? (E) A11. GIT
A4. EGER (SAYI>0) MI? (E) A8. GIT
A5. NTOP=NTOP+SAYI
A6. NADET ++
A7. A2. GIT
A8. PTOP+=SAYI
A9. PADET ++
A10. A2. GIT
A11. PTOP, PADET, NTOP, NADET YAZ
A12. DUR

Örnek-11: 1’den 100’e kadar olan tek sayılar toplamı ve tek sayılar adedini hesaplayan ve sonucu ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0 . BASLA
A1 . TEKTOP = 1, SAYAC=3, TEKADET=2
A2 . TEKTOP = TEKTOP + SAYAC
A3 . EGER (SAYAC = 99) MU? (E) A6. GIT
A4 . SAYAC= SAYAC + 2
A5. TEKADET=TEKADET + 1
A6. A2. GIT
A6 . TEKTOP, TEKADET YAZ
A7 . DUR

Örnek-12: Klavyeden girilen bir tam sayının faktöriyelini hesaplayan ve ekranda görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. FAKTOR=1
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI<0) MI? (H) A6. GIT
A4. “Negatif tamsayinin faktoryeli hesaplanmaz.” YAZ
A5. A13. GIT
A6. EGER (SAYI==0) MI? (H) A9. GIT
A7. “0!=” FAKTOR YAZ
A8. A13. GIT
A9. FAKTOR*=SAYI
A10. SAYI – –
A11. EGER (SAYI==0) MI? (H) A9. GIT
A12. FAKTOR YAZ
A13. DUR

Örnek-13: 30’dan 90’a kadar çift sayıların ortalamasını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. TOP=32, ADET=1, SAYAC=32
A2. SAYAC+=2
A3. TOP+=SAYAC
A4. ADET++
A5. EGER (SAYAC<88) MI? (E) A2. GIT
A6. ORT= TOP/ADET
A7. ORT YAZ
A8. DUR

Örnek-14: Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup ekranda gösteren algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. SAYI1 OKU
A2. SAYI2 OKU
A3. EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (H) A6. GIT
A4. SAYI1 “Buyuktur.” YAZ
A5. A7. GIT
A6. SAYI2 “Buyuktur.” YAZ
A7. DUR

Örnek-15: Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan ve ekranda görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. S1, S2, S3 OKU
A2. EGER ((S1>S2) AND (S1>S3)) MI? (E) A6. GIT
A3. EGER ((S2>S1) AND (S2>S3)) MI? (E) A8. GIT
A4. S3 “Buyuktur.” YAZ
A5. A9. GIT
A6. S1 “Buyuktur.” YAZ
A7. A9. GIT
A8. S2 “Buyuktur.” YAZ
A9. DUR

Örnek-16: Klavyeden girilen N tane sayma sayısından en büyük ve en küçük sayıları bulan ve bu sayıları ekranda görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. “Sayi adedini giriniz” YAZ
A2. N OKU
A3. EGER (N<1) MI? (E) A2. GIT
A4. SAYI OKU
A5. ENB=SAYI
A6. ENK=SAYI
A7. N – –
A8. EGER (N= =0) MI? (E) A16. GIT
A9. SAYI OKU
A10. EGER (SAYI>ENB) MI? (H) A13. GIT
A11. ENB=SAYI
A12. A7. GIT
A13. EGER (SAYI<ENK) MI? (H) A7. GIT
A14. ENK=SAYI
A15. A7. GIT
A16. ENK, ENB YAZ
A17. DUR

Örnek-17: Bir sayının kendisi hariç pozitif tamsayı çarpanları (kalansız bölen sayıların) toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Klavyeden girilen bir sayının mükemmel sayı olup/olmadığını bulan ve sayı mükemmel sayı ise yazıcıya “mukemmel sayidir.” değilse “mukemmel sayi degildir.” ibaresini ekranda görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. TOPLAM=0, SAYAC=1
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI==1) MI? (E) A12. GIT
A4. KALAN=SAYI%SAYAC
A5. EGER (KALAN==0) MI? (H) A7. GIT
A6. TOPLAM=TOPLAM+SAYAC
A7. SAYAC++
A8. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A4. GIT
A9. EGER (TOPLAM==SAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. SAYI “ mukemmel sayidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. SAYI “ mukemmel sayi degildir.” YAZ
A13. DUR

Örnek-18: İki basamaklı iki doğal sayının birler basamağındaki rakamların toplamı 10 ve onlar basamağındaki rakamları aynı ise bu iki doğal sayıya bağdaşık sayı denir. Klavyeden girilen iki doğal sayının bağdaşık sayı olup/olmadığını bulan ve de bağdaşık sayı ise “Bagdasik sayilardir.” değilse “Bagdasik sayilar degil.” ibaresini ekrana yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. X, Y OKU
A2. EGER (X>=10 AND X<=99 AND Y>=10 AND Y<=99) MU? (H) A1. GIT
A3. XBIRLER=X%10
A4. YBIRLER=Y%10
A5. EGER ((XBIRLER + YBIRLER)==10) MU? (H) A11. GIT
A6. XONLAR=(X-XBIRLER)/10
A7. YONLAR=(Y-YBIRLER)/10
A8. EGER (XONLAR==YONLAR) MI? (H) A11. GIT
A9. “Bagdasik sayidir.” YAZ
A10. A12. GIT
A11. “Bagdasik sayi degildir.” YAZ
A12. DUR

Örnek-19: Pozitif bir tamsayıyı kalansız bölen sayılar adedi o sayıyı kalansız bölebiliyorsa o tamsayıya Tau sayısı denir. (Örneğin 1, 2, 8, 12, 18, 24, 36, 40, 56, … Tau sayısı olan 18 sayısı, kalansız bölen sayıları 1, 2, 3, 6, 9 ve 18’dir. Kalansız bölen sayı adedi 6 olup ve 6 sayısıda 18’i kalansız bölebilmektedir). Klavyeden girilen bir sayının Tau sayı olup/olmadığını bulan ve de Tau sayısı ise “Tau sayisidir.” değilse “Tau sayisi degildir.” ibaresini yazıcıya yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=0, TOPADET=0
A2. SAYI OKU
A3. SAYAC++
A4. EGER ((SAYI%SAYAC)==0) MI? (H) A6. GIT
A5. TOPADET++
A6. EGER (SAYAC<SAYI) MI? (E) A3. GIT
A7. EGER ((SAYI%TOPADET)==0) MI? (H) A10. GIT
A8. “Tau sayidir.” YAZ
A9. A11. GIT
A10. “Tau sayisi degildir.” YAZ
A11. DUR

Örnek-20: x pozitif bir tamsayı olmak üzere x(x+1) ifadesinden elde edilen sayılara heterometrik sayıları denir. Örneğin 2=1.2, 6=2.3, 12=3.4, …. dir. Klavyeden girilen bir aralıktaki heterometrik sayıları hesaplayan ve ekrana yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=0
A2. ALTSAYI, USTSAYI OKU
A3. EGER (ALTSAYI<USTSAYI) MI? (H) A2. GIT
A4. SAYAC++
A5. HESAP=pow(SAYAC, 2) + SAYAC
A6. EGER (HESAP==ALTSAYI) MI? (E) A12. GIT
A7. EGER (HESAP<ALTSAYI) MI? (E) A4. GIT
A8. ALTSAYI++
A9. EGER (ALTSAYI<USTSAYI) MI (H) A14. GIT
A10. SAYAC=1
A11. A5. GIT
A12. ALTSAYI YAZ
A13. A8. GIT
A14. DUR

Örnek-21: Baştan ve sondan yazılışları aynı olan sayılara palidrom sayıları denir. Örneğin 11, 22, 33, 44, …101, 111, 121, 131, …. 1001, 1111, … dir. Klavyeden girilen bir sayının palidrom sayı olup/olmadığını bulan ve de palidrom sayısı ise “Palidrom sayisidir.” değilse “Palidrom sayisi degildir.” ibaresini yazıcıya yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. YENISAYI=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI>=10) MU? (H) A2. GIT
A4. X=SAYI
A5. KALAN=X % 10
A6. YENISAYI=YENISAYI*10+KALAN
A7. X = (X – KALAN)/10
A8. EGER (X==0) MI? (H) A5. GIT
A9. EGER (SAYI==YENISAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. “Palidrom sayisidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. “Palidrom sayisi degildir.” YAZ
A13. DUR

Örnek-22: X ve Y bir tamsayı çifti olsun. X’nin kendisi hariç kalansız bölenlerinin toplamı Y’ye ve Y’nin kendisi hariç kalansız bölenlerinin toplamı X’e eşitse bu iki sayıya dost sayılar denir. Buna göre Klavyeden girilen iki tamsayının dost sayı olup/olmadığını bulan ve de dost sayı ise “Dost sayilar.” değilse “Dost sayi degiller.” ibaresini yazıcıya yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. X, Y OKU
A2. XTOP=0, YTOP=0
A3. XSAYAC=X
A4. XSAYAC – –
A5. EGER (XSAYAC==0) MI? (E) A9. GIT
A6. EGER (X % XSAYAC==0) MI? (H) A4. GIT
A7. XTOP+=XSAYAC
A8. A4. GIT
A9. YSAYAC=Y
A10. YSAYAC – –
A11. EGER (YSAYAC==0) MI? (E) A15. GIT
A12. EGER (Y % YSAYAC==0) MI? (H) A10. GIT
A13. YTOP+=YSAYAC
A14. A10. GIT
A15. EGER (XTOP==Y AND X==YTOP) MU? (H) A18. GIT
A16. “Dost sayilar.” YAZ
A17. A19. GIT
A18. “Dost sayi degiller.” YAZ
A19. DUR

Örnek-23: İki pozitif tam sayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak bölüm ve kalanı hesaplayan ve bölüm ve kalanı görüntüleyen algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. BOLUM = 0
A2. SAYI1, SAYI2 OKU
A3. EGER (SAYI1=0 AND SAYI2=0) MI? (E) A11. GIT
A4. EGER (SAYI1=0 AND SAYI2 !=0) MI? (E) A13. GIT
A5. EGER (SAYI1!=0 AND SAYI2 = 0) MI? (E) A15. GIT
A6. SAYI1=SAYI1-SAYI2
A7. BOLUM=BOLUM+1
A8. EGER (SAYI1>SAYI2) MI? (E) A6. GIT
A9. BOLUM, SAYI1 (=FARK) YAZ
A10. A16. GIT
A11. “Belirsiz” YAZ
A12. A16. GIT
A13. “ Sifir” YAZ
A14. A16. GIT
A15. “Tanimsiz” YAZ
A16. DUR

Örnek-24: N elemanlı bir diziye rastgele pozitif tam sayılar girilmektedir. Bu tam sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayan ve aritmetik ortalamayı ve de eleman sayısını yazıcıya yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, TOPLAM=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. TOPLAM=TOPLAM+DIZI[I]
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. ORT=TOPLAM/N
A12. N, ORT YAZ
A13. DUR

Örnek-24: N elemanlı bir diziye rastgele tam sayılar girilmektedir. Bu tam sayıların
içinde tek ve çift pozitif sayıların aritmetik ortalamalarını hesaplayan ve aritmetik
ortalamalarını ve de tek ve çift pozitif sayıların eleman sayılarını (adetlerini)
yazıcıya yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, TTOP=0, TADET=0, CTOP=0, CADET=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2.GIT
A4. DIZI[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. EGER (DIZI[I]<=0) MI? (E) A15. GIT
A9. EGER (pow(-1, DIZI[I])==1) MI? (H) A13. GIT
A10. CTOP=CTOP+DIZI[I]
A11. CADET++
A12. A15. GIT
A13. TTOP=TTOP+DIZI[I]
A14. TADET++
A15. I++
A16. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A17. CORT=CTOP/CADET
A18. TORT=TTOP/TADET
A19. CORT, TORT, CADET, TADET YAZ
A20. DUR

Örnek-25: N ve M elemanlı iki dizinin elemanlarına rastgele tam sayılar
girilmektedir. Bu İki dizi elemanlarının toplamını üçüncü bir diziye aktaran ve de bu
dizin elemanlarını ekrana yazan programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, J=0
A2. N, M OKU
A3. EGER (N>0 && M>0) MI? (H) A2. GIT
A4. EGER (N==M) MI? (H) A20. GIT
A5. DIZIA[I] OKU
A6. I++
A7. EGER (I<N) MI? (E) A5. GIT
A8. DIZIB[J] OKU
A9. J++
A10. EGER (J<N) MI? (E) A10. GIT
A11. I=0
A12. DIZIC[I]=DIZIA[I] + DIZIB[I]
A13. I++
A14. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A15. I=0
A16. DIZIC[I] YAZ
A17. I++
A18. EGER (I<N) MI? (E) A16. GIT
A19. A21. GIT
A20. “Toplama islemi yapılamaz” YAZ
A21. DUR

Örnek-26: N elemanlı bir diziye rastgele tam sayılar girilmektedir. Bu dizinin içindeki
en büyük ve en küçük sayıları ve dizi indislerini bulup ekrana yazan programın
algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. DIZI [I] OKU
A4. I++
A5. EGER (I<N) MI? (E) A3. GIT
A6. ENB=DIZI[I-1]
A7. ENBINDIS=I-1
A8. ENK=DIZI[I-1]
A9. ENKINDIS=I-1
A10. I- –
A11. EGER (DIZI[I]>ENB) MI? (H) A15. GIT
A12. ENB=DIZI[I]
A13. ENBINDIS=I
A14. A18. GIT
A15. EGER (DIZI[I]<ENK) MI? (H) A18. GIT
A16. ENK=DIZI[I]
A17. ENKINDIS=I
A18. EGER (I==0) MI? (H) A10. GIT
A19. ENB, ENK,ENBINDIS, ENKINDIS YAZ
A20. DUR

Örnek-27: Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisini küçükten büyüğe doğru kabarcık sıralama (bubble sort) yöntemini kullanarak rastgele tam sayıları sıralayan ve bunları sıralamadan önceki/sonraki durumu ekranda gösteren programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. A[I] YAZ
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. I=0
A12. J=0
A13. EGER (A[J+1]<A[J]) MI? (H) A17. GIT
A14. TEMP=A[J]
A15. A[J]=A[J+1]
A16. A[J+1]=TEMP
A17. J++
A18. EGER (J<N-1) MI? (E) A13. GIT
A19. I++
A20. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A21. I=0
A22. A[I] YAZ
A23. I++
A24. EGER (I<N) MI? (E) A22. GIT
A25. DUR

Örnek-28. Klavyeden girilen N elemanlı bir A dizisini küçükten büyüğe doğru araya ekleme sıralama (insertion sort) yöntemini kullanarak rastgele tamsayıları sıralayan ve bunları sıralamadan önceki/sonraki durumu ekranda gösteren programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0
A2. N OKU
A3. EGER (N<=0) MI? (E) A2. GIT
A4. A[I] OKU
A5. I++
A6. EGER (I<N) MI? (E) A4. GIT
A7. I=0
A8. A[I] YAZ
A9. I++
A10. EGER (I<N) MI? (E) A8. GIT
A11. I=1
A12. TEMP=A[I]
A13. J=I-1
A14. EGER (J>=0 && A[J]>TEMP) MU? (H) A19. GIT
A15. A[J+1]=A[J]
A16. J – –
A17. A[J+1]=TEMP
A18. A14. GIT
A19. I++
A20. EGER (I<N) MI? (E) A12. GIT
A21. I=0
A22. A[I] YAZ
A23. I++
A24. EGER (I<N) MI? (E) A22. GIT
A25. DUR

Örnek-29: 60 kişilik bir sınıfta Fizik dersinin vize sınavından alınan en yüksek, en düşük notu ve not ortalamasını bulan ve en yüksek, en düşük notu ve de vize not ortalamasını ekrana yazdıran programın algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. SAYAC=1
A2. SAYAC “. VIZE NOTU GİRİNİZ: ” YAZ
A3. VIZE OKU
A4. EKN= VIZE
A5. EBN= VIZE
A6. TOP= VIZE
A7. SAYAC++
A8. SAYAC “. VIZE NOTU GİRİNİZ: ” YAZ
A9. VIZE OKU
A10. TOP=TOP+VIZE
A11. EGER (VIZE<EKN) MI? (H) A14. GİT
A12. EKN=VIZE
A13. A16. GIT
A14. EGER (VIZE > EBN )MI? (H) A16. GIT
A15. EBN=VIZE
A16. EGER (SAYAC <60 ) MI? (H) A7. GIT
A17. ORT= TOP/60
A18. EBN, EKN, ORT YAZ
A19. DUR

Örnek-30: Klavyeden bulunduğunuz yılı ve ürünün o günkü fiyatını giriniz. Her yıl enflasyon oranını % 15 kabul ederek önümüzdeki 18 yıl için; her bir yıl sonunda yılı, enflasyon farkını ve ayakkabının yeni fiyatını ekrana yazan programı algoritmasını yapınız.

A0. BASLA
A1. YIL OKU
A2. FIYAT OKU
A3. ARTIS = 0; SAYAC=1
A4. “YIL ARTIS YENI FIYAT” YAZ
A5. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A6. EGER (SAYAC <=18) MU? (H) A13. GIT
A7. ARTIS * = 0.15
A8. FIYAT += ARTIS
A9. YIL+= 1
A10. YIL, ARTIS, FIYAT YAZ
A11. SAYAC++
A12. A5. GIT
A13. DUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir