Algoritma Orta Düzey Çalışma Soruları

Daha önce algoritma çalışma soruları paylaşmıştım. Buradan Algoritma Çalışma Sorularına ulaşabilirsiniz. Orada biraz kolay sorular yapmıştım. Burada ise biraz zorlayıcı soruları çözeceğim. Bazı kontrolleri yapmıyorum ama siz kodlama yaparken bu kontrolleri unutmayın.

Uyarı: Yanlışlıklar olabilir. Lütfen kontrol ediniz.

Soru 1: ax²+bx+c=0 verilen denklemin köklerini bulan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. A OKU
A2. B OKU
A3. C OKU
A4. DELTA = pow(B,2)-4*A*C
A5. EGER(DELTA > 0) MI? (H) A10. GIT
A6. X1 = (-B+sqrt(DELTA))/2*A
A7. X2 = (-B-sqrt(DELTA))/2*A
A8. X1, X2 YAZ
A9. A14. GIT
A10. EGER(DELTA == 0) MI? (H) A13. GIT
A11. X1 = -B/2*A
A12. X1 YAZ
A13. “Reel kok yok” YAZ
A14. DUR

Soru 2: Girilen sayının kaç basamak olduğunu ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. BASAMAK=0
A2. SAYI OKU
A3. SAYI /= 10
A4. BASAMAK++
A5. EGER(SAYI > 0) MI? (E) A3. GIT
A6. BASAMAKYAZ
A7. DUR

Soru 3: Girilen sayıya kadar olan 7 ve 3’ün katı olan sayıları ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=1
A2. SAYI OKU
A3. EGER(I%3 && I%7 == 0) MI? (H)
A4. I YAZ
A5. I++
A6. EGER(I < SAYI) MI? A3. GIT
A7. DUR

Soru 4: Girilen sayının mutlak değerini ekrana yazan programı yapınız.

A0. BASLA
A1. SAYI OKU
A2. EGER(SAYI < 0) MI? (H) A4. GIT
A3. SAYI *= -1
A4. SAYI YAZ
A5. DUR

Soru 5: n tane girilen sayı içerisinden pozitif, negatif sayıların ve 0 sayısının adedini ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, NEG=0,POZ=0,SIFIR=0
A1. N OKU
A2. SAYI OKU
A3. EGER(SAYI > 0) MI? (H) A5. GIT
A3. POZ++
A4. A9. GIT
A5. EGER(SAYI < 0) MI? (H) A8. GIT
A6. NEG++
A7. A9. GIT
A8. SIFIR++
A9. I++
A10. EGER(I < N) MI? (E) A2. GIT
A11. POZ,NEG,SIFIR YAZ
A12. DUR

Soru 6: Rastgele girilen n tane sayı içerisinde tek sayıları 1 arttırıp karelerini alıp toplayan, çift sayıların kareköklerini alıp toplayan ve tek ve çift sayıların adetlerini ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=0, TTOP=0, CTOP=0, TADET=0, CADET=0
A2. N OKU
A3. SAYI OKU
A4. EGER(SAYI%2 == 0) MI? (H) A7. GIT
A4. CTOP += sqrt(SAYI)
A5. CADET++
A6. A9. GIT
A7. TTOP += pow(SAYI+1,2)
A8. TADET++
A9. I++
A10. EGER(I < SAYI) MI? (E) A3. GIT
A11. TADET,TTOP,CADET,CTOP YAZ
A12. DUR

Soru 7: Girilen kenar uzunluklarına göre üçgen oluşturup oluşturmadığını eğer oluşturuyorsa çevre ve alanını ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. A, B, C OKU
A2. EGER (A+B>C && A+C>B && B+C>A) MI? (H) A15 . GIT
A3. EGER (A=B && A=C) MI? (H) A6. GIT
A4. “Eskenar ucgendir.” YAZ
A5. A10. GIT
A6. EGER(A!=B && A!=C && B!=C) MI? (H) A9. GIT
A7. “Cesitkenar ucgendir.” YAZ
A8. A10. GIT
A9.”Ikizkenar ucgendir.” YAZ
A10. CEVRE=A+B+C
A11. S=CEVRE/2
A12. ALAN=sqrt(S*(S-A)*(S-B)*(S-C))
A13. CEVRE, ALAN YAZ
A14. A16. GIT
A15. “Ucgen olusamaz.” YAZ
A16. DUR

Soru 8: Girilen sayının Tau sayı olup olmadığını yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. I=1, BOLEN=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER(SAYI%I == 0) MI? (H) A5. GIT
A4. BOLEN++
A5. I++
A6. EGER(I <= SAYI) MI? (E) A3. GIT
A7. EGER(SAYI%BOLEN== 0) MI?
A8. “Tau sayisi” YAZ
A9. A11. GIT
A10. “Tau sayisi degil” YAZ
A11. DUR

Soru 9: Girilen aralıklardaki heterometrik sayıları ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. ADEGER OKU
A2. UDEGER OKU
A3. I=1
A4. EGER((pow(I,2) + I) == ADEGER) MI? (H) A7. GIT
A5. ADEGER YAZ
A6. A10. GIT
A7. EGER((pow(I,2) + I) < ADEGER) MI? (H) A10. GIT
A8. I++
A9. A4. GIT
A10. ADEGER++
A11. EGER(ADEGER < UDEGER) MI? (H) A3. GIT
A12. DUR

Soru 10: Girilen bir sayının palidrom sayı olup olmadığını ekrana yazan algoritmayı yapınız.

A0. BASLA
A1. YENISAYI=0
A2. SAYI OKU
A3. EGER (SAYI>=10) MU? (H) A2. GIT
A4. X=SAYI
A5. KALAN=X % 10
A6. YENISAYI=YENISAYI*10+KALAN
A7. X = (X – KALAN)/10
A8. EGER (X==0) MI? (H) A5. GIT
A9. EGER (SAYI==YENISAYI) MI? (H) A12. GIT
A10. “Palidrom sayisidir.” YAZ
A11. A13. GIT
A12. “Palidrom sayisi degildir.” YAZ
A13. DUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir