Dizilerle İşlemler

Bu yazımda diziye eleman ekleme, diziden eleman silme, dizideki bir elemanın bulunması, dizideki bir elemanın güncellenmesi işlemlerini C++ dilinde yazdım.

#include <iostream>
using namespace std;
void elemanEkle(int arr[], int n, int k, int num);
void elemanSilme(int arr[], int n, int k);
void elemanArama(int arr[], int n, int find);
void elemanGuncelleme(int arr[], int k, int num);
void yazdir(int arr[], int l);
int main(){
	int dizi[] = {1,5,3,7,8,9,12,67,21};
	yazdir(dizi, 9);
	elemanEkle(dizi, 10, 2, 50);
	yazdir(dizi, 10);
	elemanSilme(dizi, 10, 4);
	yazdir(dizi, 9);
	elemanArama(dizi, 9, 67);
	elemanArama(dizi, 9, 5);
	elemanGuncelleme(dizi, 4, 100);
	yazdir(dizi, 9);
    return 0;
}
void elemanEkle(int arr[], int n, int k, int num){
	for(int i=n-1; i>=k; i--){
		arr[i+1] = arr[i]; 
	}
	arr[k] = num;
}
void elemanSilme(int arr[], int n, int k){
	for(int i=k; i<n; i++){
		arr[i] = arr[i+1];
	}
}
void elemanArama(int arr[], int n, int find){
	for(int i=0; i<n; i++){
		if(arr[i] == find){
			cout << "Eleman " << i << ". indiste bulundu!" << endl;
			return;
		}
	}
	cout << "Eleman bulunamadi!" << endl;
	return;
}
void elemanGuncelleme(int arr[], int k, int num){
	arr[k] = num;
}
void yazdir(int arr[], int l){
	for(int u=0; u<l; u++){
		cout << arr[u] << " ";
	}
	cout << endl;
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir