Insertion Sort Kod

Insertion Sort C++ Kod

#include <iostream>

using namespace std;

void insertionSort(int arr[], int n){
	for(int i=0; i<n; i++){
		int key = arr[i];
		int j = i-1;
		while(j>=0 && arr[j]>key){
			arr[j+1] = arr[j];
			j--;
		}
		arr[j+1] = key;
	}
}
int main(){
	int dizi[10] = {1,7,3,8,4,6,31,6,8,9};
	insertionSort(dizi, 10);
	for(int i=0; i<10; i++){
		cout << dizi[i] << " ";
	}
	return 0;
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir