PHP foreach Döngüsü

PHP’de en fazla kullandığım döngülerden biri foreach döngüsüdür. foreach döngüsünü diziler ve nesneler için kullanırız. Aşağıda yapısını gösterdim. <?php foreach(DİZİ_İFADESİ as $degisken [=> $deger]){ YAPILACAK İŞLEMLER } ?> foreach döngüsü…

Read more »

PHP do while Döngüsü

PHP’de birden fazla işlem yapmak için döngülerini kullandığımızı söylemiştik. Döngüler ihtiyaçlara göre üretilmiştir.  do while döngüsü, while döngüsüne çok benzer. Fazla kullanılmamaktır. Aşağıda yapısını gösterdim. <?php do{ YAPACAĞIMIZ İŞLEMLER }while(KOŞUL);…

Read more »

PHP while Döngüsü

Bir işi birden fazla yapmak için döngüleri kullanırız demiştik. PHP’de bize yardımcı olması amacıyla diğer bir döngü olan while döngüsüne bakalım. Aşağıda while döngüsünün yapısını gösterdim. <?php while(KOŞUL){ YAPACAĞIMIZ İŞLEM…

Read more »

PHP for Döngüsü

Eğer bir işi birden fazla kez yapacaksak döngülere ihtiyacımız olacak. Döngüler bir işlemi art arta tekrar edebilir. Aşağıda for döngüsünün yapısını gösterdim. <?php for(BAŞLANGIÇ; KOŞUL; İŞLEM){ YAPILACAK İŞLEMLER } ?>…

Read more »

PHP Switch Case Kullanımı

Switch, if’e benzer. Seçilen değişkenin belirli durumlara uyup uymadığını kontrol eder. Switch ile yapacağımız kodu if-elseif ile de yapabiliriz. Switch, if-elseif ile yazacağımız koddan hem hızlı hemde kullanımı kolaydır. Aşağıda…

Read more »

PHP Koşul İfadeleri

PHP’de koşullu ifadeler, işlemin bir koşula göre yapılıp/yapılmamasını sağlarlar. Bunlar if-else if-elseif ‘dir. Basit if Kullanımı Türkçe karşılığı eğerdir.İçerisine bir tane koşul alır. Eğer koşul TRUE ise içerisindeki işlemi yapar….

Read more »

PHP Karşılaştırma Operatörleri

PHP’de değerleri karşılaştırmak için kullanılır. En az iki değer olmalıdır. Operatör İsim Kullanımı Açıklama “==” eşittir $a == $b $a ve $b aynı değere sahipse sonuç TRUE döner. != eşit…

Read more »

PHP Atama Operatörü

Atama Operatörü PHP’de atama operatörü ile değişkenlere değer atarız. Genel atama operatörü “=” dir. Bu eşittirin anlamı bizim matematikten bildiğimiz eşittirten farklıdır. Bu eşittirin anlamı sağdaki değeri al, soldaki değişkene aktar…

Read more »