Linear Search Kod

Linear Search C++ Kod

#include <iostream>

using namespace std;

void linearSearch(int arr[], int n, int key){
	int isFind=0;
	for(int i=0; i<n; i++){
		if(arr[i] == key){
			cout << i << ". indiste bulundu!" << endl;
			isFind = 1;
			break;
		}
	}
	if(!isFind){
		cout << "Bulunamadi!" << endl;
	}
}
int linear_search(int arr[], int n, int key){
	int pos=-1;
	for(int i=0; i<n; i++){
		if(arr[i] == key){
			pos = i;
			break;
		}
	}
	return pos;
}
int main(){
	int dizi[5] = {78,32,89,43,24};
	linearSearch(dizi, 5, 32);
	int linear_S = linear_search(dizi, 5, 89);
	if(linear_S != -1){
		cout << linear_S << ". indiste bulundu!" << endl;
	}else{
		cout << "Bulunamadi!" << endl;
	}
	return 0;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir