PHP Atama Operatörü

Atama Operatörü

PHP’de atama operatörü ile değişkenlere değer atarız. Genel atama operatörü “=” dir. Bu eşittirin anlamı bizim matematikten bildiğimiz eşittirten farklıdır. Bu eşittirin anlamı sağdaki değeri al, soldaki değişkene aktar anlamındadır.

<?php
$a = 7;
$c = $a;
?>

Yukarıda a değişkenine 7 değerini aktardık. Sonra c değişkenine a değişkeninin değerini aktardır. a değişkeninin değeri 7 olduğu için c değişkenimizin değeri de 7 oldu.

Birleşik Atama Operatörü

PHP’de bize kolaylık olsun diye birleşik atama operatörleri vardır. Bunları aşağıdaki tabloda listeledim.

OperatörKullanımıKarşılığı
+=$a += $b$a = $a + $b
-=$a -= $b$a = $a – $b
*=$a *= $b$a = $a * $b
/=$a /= $b$a = $a / $b
%=$a %= $b$a = $a % $b
.=$a .= $b$a = $a . $b

Birleşik atama operatörleri işlerimizi kolaylaştırır.

<?php
$a = 10;
$b = 3;

$a += $b; // Cikti: 13
$a -= $b; // Cikti: 7
$a *= $b; // Cikti: 30
$a /= $b; // Cikti: 3.3333333333333
$a %= $b; // Cikti: 1
$a .= $b; // Cikti: 103 (Birlestirme islemi)
?>

Yukarıdaki kodların çalıştırdığımızda çıktığı sonuçları yanlarına açıklama satırlarıyla ile yazdım. En sonda yaptığımız işlem birleştirme işlemidir. İki ifadeyi birleştirdik.

Arttırma ve Azaltma Operatörü

Eğer PHP’de 1 değer arttırma veya azaltma işlemi yapacaksak bunu “++” veya “–” ile yaparız. Bu işlemi iki türlü yaparız. Bunu aşağıdaki tabloda listeledim.

İşlemAçıklamaSonuç
$a++sonradan arttırma$a önce işleme konur, sonra değeri 1 artırılır
++$aönceden artırma$a’nın değeri 1 artırılır, sonra $a işleme konur.
$a–sonradan azaltma$a önce işleme konur, sonra değeri 1 azaltılır.
–$aönceden azaltma$a’nın değeri 1 azaltılır, sonra $a işleme konur.

Aşağıda basit arttırma ve azaltma örnekleri verdim.

<?php
$a = 5;
// Arttırma Islemi
++$a;
echo $a; // Cikti: 6
$a++;
echo $a; // Cikti: 7
// Azaltma Islemi
--$a;
echo $a; // Cikti 6
$a--;
echo $a; // Cikti: 5
?>

Yorum yapın