PHP do while Döngüsü

PHP’de birden fazla işlem yapmak için döngülerini kullandığımızı söylemiştik. Döngüler ihtiyaçlara göre üretilmiştir.  do while döngüsü, while döngüsüne çok benzer. Fazla kullanılmamaktır. Aşağıda yapısını gösterdim.

<?php
do{
    YAPACAĞIMIZ İŞLEMLER
}while(KOŞUL);
?>

while döngüsünde önce koşula bakılır daha sonra işlemler yapılır. do while döngüsünde ise önce işlemler yapılır daha sonra koşula bakılır.

Koşulumuz TRUE olduğu sürece döngüde kalacaktır. Eğer koşulumuz FALSE ise döngüden çıkacaktır. do while döngüsünde işlem en az 1 kere yapılır. Koşula bakılmaz. Daha sonra koşula bakılır.

Örnek olarak normal döngülerde döngüye hiç girmeyen bir kod yazalım. Sayımız 0 olsun. Eğer sayımız 0 dan küçükse ekrana “hello world” yazsın.

<?php
$sayi = 0;
do{
    echo "Hello World";
}while($sayi < 0);

// while Döngüsü ile yapalım
while($sayi < 0){
    echo "Hello World 2";
}
?>

Farkı anlamamız açısından hem while hem de do while ile kodu yazdım. Kodu çalıştırdığımızda sadece “Hello World” yazacaktır. Yukarıdaki kodu birlikte inceleyelim. do while döngüsünde önce işlem yapılır. Yani ekrana “Hello World” yazılır. Daha sonra koşula bakılır. Sıfır sıfırdan küçük mü? Buradan FALSE dönecek ve döngüden çıkacaktır.

while döngüsünde koşul direk FALSE olduğu için döngüden hemen çıkacaktır.

Başka bir örnek yapacak olursak rand fonksiyonu ile girilen 10 sayının toplamını bulalım.

<?php
$toplam = 0;
$i = 0;
do{
    $i++;
    $toplam += rand();
}while($i < 10);
echo $toplam;
?>

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda rastgelen üretilmiş 10 tane sayının toplamını göreceğiz.

Yorum yapın