PHP foreach Döngüsü

PHP’de en fazla kullandığım döngülerden biri foreach döngüsüdür. foreach döngüsünü diziler ve nesneler için kullanırız. Aşağıda yapısını gösterdim.

<?php
foreach(DİZİ_İFADESİ as $degisken [=> $deger]){
    YAPILACAK İŞLEMLER
}
?>

foreach döngüsü yapısın yukarıdaki gibidir. İçerisine bir tane dizi ifadesi alır. Dizideki eleman sayısı kadar döngü tekrar edilir. Kullanımı kolaydır. Aynı işlemleri herhangi bir döngü ile de yapabiliriz. as ifadesinden sonra yazdığımız değişkene sırayla dizinin elemanlarını aktarır. Köşeli parantezler içerisine aldığım kısmı kullanmayabiliriz. Dizi içerisindeki hem anahtara hemde değerine ulaşmak için kullanırız. Döngüde her eleman için yaptığımız işlemler diziyi etkilemez.

Örnek olarak 3 elemanlı bir dizi tanımlayalım ve elemanları ekrana yazdıralım.

<?php
$meyveler = ["elma", "portakal", "mandalina"];
foreach($meyveler as $meyve){
    echo $meyve."<br>";
}
?>

Şimdi yukarıda neler yaptık ona bakalım. Meyveler adlı bir dizi tanımladık. İçerisinde elma, portakal ve mandalina var. foreach döngüsünde meyveler dizisinin elemanlarının meyve değişkeni ile kullanacağımız söyledik. Döngü içerisinde meyve değişkenini ekrana yazdırdık. Örnek olarak $meyveler[0]  değerini al meyve değişkenine aktar dedik. Döngü her tekrarlandığında bu değer artacak $meyveler[1], $meyveler[2]  diye devam edecek. Diziler konusuna geldiğimizde daha ayrıntılı şekilde bunları anlatacağım.

Başka bir örnek yapacak olursak dizinin her elemanı için bir değişken oluşturalım ve değerinin dizinin elemanının değeri yapalım.

<?php
$arabalar = ["mercedes" => 2000,"ford" => 2008,"ferrari" => 1999];

foreach($arabalar as $araba => $deger){
    $araba = $deger;
}
echo $mercedes."<br>";
echo $ford."<br>";
echo $ferrari."<br>";
?>

Yaptığımız işlemlere bakalım. Öncelikle elimizde arabalar adlı bir dizi var. Dizide eleman için bir değeri var. Dizideki elemanı araba değişkenine aktar dedik. Daha sonra burada aktardığımız değişkenin değerinin deger değişkenine aktar dedik. Yani dizinin elemanı araba değişkeninde, değeri ise deger değişkenine aktarılacak. Değişken tanımlarken “$” işaretini kullanırız. “$degisken_adi” şeklinde değişken tanımlayabiliriz. Değişkenin adını, başka bir değişkenden alabilir. Yukarıda yaptığımız işlem, araba değişkenindeki değer ile yeni bir değişken üretmek oldu. Değerini ise dizideki elemanın değeri yaptık. Döngümüz başladı 1. eleman için araba değişkeninde mercedes deger değişkeninde ise 2000 değeri var. $$araba ifadesi bize araba değişkenin değerine bak. (araba değişkenimizde mercedes değeri var). O değere göre yeni bir değişken oluşturuyoruz. Değeri değer değişkeninden gelen değer yapıyoruz. Bu kısım biraz karmaşık gelmiş olabilir.

Yorum yapın