PHP Karşılaştırma Operatörleri

PHP’de değerleri karşılaştırmak için kullanılır. En az iki değer olmalıdır.

OperatörİsimKullanımıAçıklama
“==”eşittir$a == $b$a ve $b aynı değere sahipse sonuç TRUE döner.
!=eşit değil$a != $b$a ve $b farklı değere sahipse sonuç TRUE döner.
<>eşit değil$a <>$b$a ve $b farklı değere sahipse sonuç TRUE döner.
“===”aynı$a === $b$a ve $b aynı değere sahipse ve türleri de aynıysa sonuç TRUE döner.
!==farklı$a !== $b$a ve $b farklı değere sahipse veya türleri farklıysa sonuç TRUE döner.
<küçüktür$a < $b$a’nın değeri $b’nin değerinden küçükse sonuç TRUE döner
<=küçük veya eşit$a <= $b$a’nın değeri $b’nin değerinden küçükse veya eşitse sonuç TRUE döner.
>büyük$a > $b$a’nın değeri $b’nin değerinden büyükse sonuç TRUE döner.
>=büyük veya eşit$a >= $b$a’nın değeri $b’nin değerinden büyükse veya eşitse sonuç TRUE döner.

Yukarıda bütün karşılaştırma operatörlerini listeledim. (Kullandığım eklenti nedeniyle “==” ve “===” operatörlerinde sorun çıktı onları “” içine almak zorunda kaldım.)

Bütün sonuçlar TRUE veya FALSE döner. Ek olarak iki eşittir, ifadenin birbirine eşit olmadığını karşılaştırır. Tek eşittir ise değer atama da kullanılır.

Aşağıda bu operatörler ile örnekler verdim.

<?php
$a = 7;
$b = 2;
$c = "hello";
$d = "world";
$e = "world";
var_dump($a == $b); // Sonuc: FALSE
var_dump($d == $e); // Sonuc: TRUE
var_dump($a != $b); // Sonuc: TRUE
var_dump($a <> $b); // Sonuc: TRUE
var_dump($d === $e); // Sonuc: TRUE
var_dump($a > $b); // Sonuc: TRUE
var_dump($a >= $b); // Sonuc: TRUE
var_dump($a < $b); // Sonuc: FALSE
var_dump($a <= $b); // Sonuc: FALSE
var_dump($c !== $a); // Sonuc: TRUE
?>

Yorum yapın