Quick Sort Kod

Quick Sort C++ Kod

#include <iostream>

using namespace std;

void quickSort(int arr[], int lower, int upper){
	int x = arr[(lower+upper)/2];
	int i=lower, j = upper;
	do{
		while(arr[i] < x) i++;
		while(arr[j] > x) j--;
		if(i<=j){
			int temp = arr[i];
			arr[i] = arr[j];
			arr[j] = temp;
			i++;
			j--;
		}
	}while(i<=j);
	if(j>lower){
		quickSort(arr, lower, j);
	}
	if(i< upper){
		quickSort(arr, i, upper);
	}
}
int main(){
	int dizi[10] = {1,7,3,8,4,6,31,6,8,9};
	quickSort(dizi, 0, 9);
	for(int i=0; i<10; i++){
		cout << dizi[i] << " ";
	}
	return 0;
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir