Veri Yapıları Sunum

Bu sunumlarda kullanılan içerikler kaynaklarda belirtilmiştir.

Veri Yapıları ve Temel C++ Bilgileri : https://yadi.sk/i/hcM-Wfi5rMcrvQ

Veri Yapıları Temelleri : http://bit.ly/2Ni3D33

Temel Veri Yapıları : http://bit.ly/2BRzP7Y

Algoritmalar : http://bit.ly/2NjQaHX

Sıralama Algoritmaları: http://bit.ly/34arb0x

Linked List : http://bit.ly/32SOfAB

Dairesel ve Çift Bağlı Listeler, Dosyalar ve String işlemleri : http://bit.ly/2BR2vOs

Ağaçlar: http://bit.ly/34a3ZiU

Ağaçlar 2: http://bit.ly/2MUBP5O

Kaynak 1: https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms

Kaynak 2: C & Data Structures, P. S. Deshpande, O. G. Kakde, CHARLES – RIVER MEDIA, INC. Hingham, Massachusetts

Kaynak 3: Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hidayet Takçı

Yorum yapın